p

Avís Legal

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular de domini web és Centre d’Estudis Sant Cugat, d’ara endavant (CESCUGAT), amb domicili a aquests efectes a Sant Antoni, 24 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) número de CIF: 46628294A. Correu electrònic de contacte: info@cescugat.com

 

Objecte:

Qualsevol persona que utilitza aquesta pàgina web, s’atribueix la condició d’usuari, acceptant el seu ús sota la seva exclusiva responsabilitat. La present pàgina web estableix les Condicions Generals d’accés i ús d’aquesta pàgina web, condicions en què l’usuari se sotmet i accepta. L’accés a la web és gratuïta i lliure, llevat problemes tècnics que puguin ocasionar-se per prestacions de tercers, i dels quals CESCUGAT no es fa en cap cas responsable.

 

  • Ús de la pàgina web

L’usuari de la pàgina web ho farà segons aquestes condicions generals i sota la seva exclusiva responsabilitat, sense que pugui aquesta o la informació en ella continguda ser utilitzada per desenvolupar activitats contràries a les lleis, moral i ordre públic. Tots els continguts de la pàgina web, el seu disseny gràfic i el seu codi font són propietat intel·lectual de CESCUGAT, llevat que s’especifiqui el contrari. Es prohibeix la seva reproducció, transformació, distribució i comunicació pública o qualsevol tipus d’utilització, en qualsevol forma o còpies per exclusiu ús personal i privat. La vulneració d’aquests drets es castiga en els articles 270 i següents del Codi Penal.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació posada a la seva disposició per CESCUGAT per desenvolupar activitats contràries a les lleis, moral o ordre públic i fer un ús conforme a les presents condicions generals.

L’usuari disposarà i les eines i mitjans adequats per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. CESCUGAT, no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o tercers derivats de la utilització d’aquesta pàgina web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que CESCUGAT pugui patir derivats de l’incompliment de les obligacions a què es sotmet segons el present Avís Legal.

CESCUGAT no es responsabilitza de les decisions que els usuaris prenguin a partir de la informació derivada de la pàgina web, ni dels danys i perjudicis derivats usuaris o tercers únicament de la informació que a la pàgina figura.

Les presents condicions d’accés queden sotmeses a l’ordenament jurídic espanyol.

CESCUGAT es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificació o actualització dels continguts o serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

 

  • Enllaços de tercers a la pàgina web:

La introducció d’un link des de la pàgina web d’un usuari a la pàgina web de CESCUGAT, ha d’obtenir prèvia autorització de CESCUGAT sol·licitada per escrit a la direcció de l’empresa i, en tot cas, el link només vincularà amb la pàgina principal.

 

  • Enllaços dins de la pàgina web de CESCUGAT a tercers:

En els casos en què des de la pàgina web de CESCUGAT es pugui enllaçar i accedir a altres pàgines o portals d’Internet, CESCUGAT actua com a mer prestador de serveis d’intermediació segons el que estableix l’article 17 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol , de Serveis de la Societat d’Informació i Comerç Electrònic (LSSI), sense implicar l’existència d’acords amb els responsables d’aquestes pàgines o portals ni cap identificació CESCUGAT amb ells. Tampoc es fa responsable dels danys no directament imputables a CESCUGAT produïts per la qualitat dels continguts o desactualització dels enllaços.

CESCUGAT no es responsabilitza dels continguts o serveis subministrats en les direccions o portals enllaçats, llevat coneixement efectiu de la il·licitud. Els usuaris poden posar en coneixement de CESCUGAT possibles continguts il·lícits o inadequats, sense que aquesta comunicació suposi cap obligació de retirar el corresponent enllaç.

 

  • Propietat industrial i intel·lectual:

     

L’usuari ha de respectar sempre els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre la pàgina web. Tots els continguts de la pàgina web són propietat intel·lectual de CESCUGAT o, si escau, de tercers. Les marques i noms comercials són titularitat exclusiva de CESCUGAT. Es prohibeix expressament, excepte autorització expressa, la cessió (reproducció, transformació distribució, comunicació pública, utilització de qualsevol naturalesa) dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web.

 

  • Responsabilitat:

L’usuari respon dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que CESCUGAT pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions incloses en aquest avís legal.

 

  • Protecció de dades personals:

CESCUGAT garanteix el compliment de totes les obligacions derivades de l’article 9 la Llei 15/1999. de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Reglament de desenvolupament Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. Es posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de CESCUGAT.