Accés a Cicles Formatius

Realitzem la preparació per a les proves d´accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, tant de les matèries comunes com les específiques, en grups reduïts.

Si vols accedir a Cicles Formatius de Grau Superior

La prova consta de:

  • Una part general, on l’alumne/a s’ha d’examinar de les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i matemàtiques.
  • Una part específica, on l’alumne/a s’ha d’examinar de dues matèries, en funció del cicle al que vol accedir.

Per poder fer la prova d’accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l’any en que es realitza la prova. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l’any que es realitza la prova) i tenen un títol (o el resguard d’un títol) de tècnic de la mateixa opció de matèries a la qual pertany el cicle formatiu de grau superior en què s’han inscrit.

Pots inscriure´t al curs sencer o fer només les assignatures que t´interessin, segons quines siguin les teves necessitats.

El curs s’inicia al mes d´octubre i finalitza abans de la data de l’examen (variarà en funció de la convocatòria de cada any).

Si vols accedir a Cicles Formatius de Grau Mitjà

La prova consta de tres parts:

  1. Part comunicativa i social: comprèn les matèries de competència en llengua catalana, competència en llengua castellana, competència en llengua estrangera (anglès o francès) i competència social i ciutadana.
  2. Part científica i tecnològica: comprèn les matèries de competència d’interacció amb el món físic i de competència en tecnologia.
  3. Part matemàtica: comprèn la matèria de competència matemàtica.

Per poder fer la prova d’accés cal tenir 17 anys o més (o complir-los l’any en que es realitza la prova ) i no disposar del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Pots inscriure´t al curs sencer o fer només les assignatures que t´interessin, segons quines siguin les teves necessitats.

El curs s’inicia al mes d´octubre i finalitza abans de la data de l’examen (variarà en funció de la convocatòria de cada any).